střižna

Střihové pracoviště „střižna + monitory“

Střižna EDIROL + monitory.

Edirol V-4 Digitální, 4 vstupá efektová réžie. Čtyři obrazové vstupy –první a druhý obrazový vstup je S-video – prioritní, první až čtvrtý kompositní.

v-4 vm03-mkII_390

Ceník půjčení
1 den 1400 Kč