sestava4

Sestava ohňostroje „O3+F“

Postupně střílí jednotlivé kompakty po sobě, jako u předchozích ohňostrojů + posledních 30vteřin  zesílí
třílí 2 kompakty současně + finále na závěr – 20 světlic v poslední vteřině.

300 světlic

5,5 – 6 min

sestava4

Ceník půjčení
Cena sestavy 4950 Kč