sestava3

Sestava ohňostroje „03“

Sestavy – postupně střílí jednotlivé kompakty po sobě
+ finále na závěr – 5 světlic v poslední vteřině.

200 světlic

Délka: 4min

sestava3

 

Ceník půjčení
Cena sestavy 3300 Kč