sestava2

Sestava ohňostroje „02“

Sestava- postupně střílí jednotlivé kompakty po sobě
+ finále na závěr – 5 světlic v poslední vteřině.

150 světlic

Délka: 3min

sestava2

Ceník půjčení
Cena sestavy 2300 Kč